Program ochrony kupujących

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne,  techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu przed nie autoryzowanym ujawnieniem, wykorzystanie, zmianą i zniszczeniem, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkimi możliwym do przewidzenia ryzykiem.